Kodlama ve Matematik

Algoritmalar, bilgisayar programlama kavramıyla o kadar yakından ilişkilidir ki, terimi bilen çoğu insan muhtemelen algoritma fikrinin bilgisayar biliminden geldiğini varsaymaktadır. Ancak algoritmalar kelimenin tam anlamıyla binlerce yıldır vardır ve matematik bazılarımızın her gün kullandığı algoritmalarla doludur.

Algoritma sözcüğü, Özbekistan’ın Harezm, bugünkü Türkmenistan’ın Hive kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi’nin “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabına dayanır. Bu kitap ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu olarak kabul edilir.

Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî
Matematik, gök bilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış bilim insanı

Matematik ve bilgisayar bilimleri tarihsel olarak birbiriyle bağlantılıdır ve keşfedecek birçok ilgi çekici bilgi bulunmaktadır. Sizleri 2022-2023 Kod Haftası etkinliklerinde Matematiğin ve Kodlamanın ilgi çekici dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz.

Kod Haftası 2022 ana teması “Matematik”

Millî Eğitim Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla “Matematik Seferberliğini”  başlatmıştır.  

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında birçok çalışma eş zamanlı olarak yapılmakta olup Kod Haftası 2022 yılı teması “Matematik” olarak belirlenmiştir.

Matematik oyunları ve materyallerinin yanı sıra matematiğin tarihsel gelişimi ve ilgi çekici alanlarıda daha fazla kaynağa erişmek için MatemaTik platformunu inceleyebilirsiniz.

Eğitim Takvimi

9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında kodlama ve matematik alanlarında kendini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlerimizi eğitimlerimize davet ediyoruz. Belirtilen gün ve tarihlerde ilgili bağlantıya tıklayarak Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlere katılabilirsiniz.

Tamamlanan Eğitimler

5, 11, 12 Ekim 2022 tarihlerinde kodlama ve matematik alanlarında kendini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlerimiz için hazırlanmış ve tamamlanan eğitimler aşağıda yer almaktadır.


Etkinliğinizi raporlayın

Kendi yaptığınız etkinlikleri haritaya eklemenin yanı sıra Kod Haftası boyunca aşağıdaki form aracılığıyla raporlamayı unutmayın.

2018 © CodeWeek Türkiye MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmektedir.