Kod Haftası 2018 Raporu

Kod Haftası (Codeweek), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için
Avrupa Çapında yapılan bir harekettir. Türkiye dâhil 50’den fazla ülkede aktif olarak devam eden, Kod
Haftasının amacı kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik
edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.


AB Kod Haftasına 2018 yılında gerçekleşen rekor katılım açıkça ortaya koymaktadır ki gençler,
kodlama faaliyetlerine, robotiğe ve bilgi işlemsel düşünmeye artan bir ilgi göstermektedir. Kod
Haftasına katılanların sayısı altı yılda 10.000’den 2.7 milyona yükselmiştir. Türkiye’de benzer bir eğilim
göstererek 2018 yılında Kod Haftasına rekor bir ilgi göstermiş ve toplam 7.740 etkinlik ile 931.200
katılımcıya ulaşmıştır.


Kod Haftası Katılım Raporu, 6-21 Ekim 2018 tarihleri arasında kod haftası kapsamında yapılan
çalışmaların geniş bir özetini içermektedir. Raporu okumak için tıklayınız.

2018 © CodeWeek Türkiye MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmektedir.