KOD HAFTASI KATILIM RAPORU – 2018

Kod Haftası (Codeweek), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa Çapında yapılan bir harekettir. Türkiye dâhil 50’den fazla ülkede aktif olarak devam eden Kod Haftası’nın amacı; kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.

AB Kod Haftasına 2018 yılında gerçekleşen rekor katılım açıkça ortaya koymaktadır ki gençler, kodlama faaliyetlerine, robotiğe ve bilgi işlemsel düşünmeye artan bir ilgi göstermektedir. Kod Haftası’na katılanların sayısı altı yılda 10.000’den 2.7 milyona yükselmiştir. Türkiye’de benzer bir eğilim göstererek 2018 yılında Kod Haftası’na rekor bir ilgi göstermiş ve toplam 7.740 etkinlik ile 931.200 katılımcıya ulaşmıştır.

Kod Haftası Katılım Raporu, 6-21 Ekim 2018 tarihleri arasında kod haftası kapsamında yapılan çalışmaların geniş bir özetini içermektedir. Sonuçlar kodlama eğitimine dair gelişerek devam eden katılım ilgisini yansıtmakla beraber okullardaki kodlama eğitimine dair genel eğilimlerin belirlenmesinde faydalı çıktılar sunmaktadır. Çıktılar okullardaki kodlama eğitimine yönelik çalışmaları görünür kıldığı gibi 5-20 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak Kod Haftası için faydalı sonuçlar içermektedir.